Categorieën
Belasting

Box 3: sparen en beleggen & hoe rijken rijker worden

Zoals beschreven in mijn vorige post over de marginale belastingdruk op arbeid, kent Nederland verschillende belastingboxen. Verschillende manieren van inkomen worden op verschillende manieren belast. Box 1 heeft te maken met belasting op inkomen uit werk en eigen woning, box 2 met aanmerkelijk belang (met name relevant voor ondernemers) en box 3 betreft belastingen op sparen en beleggen. Veel mensen denken dat een euro verdiend met de verhuur van een huis (meestal box 3) op dezelfde wijze belast wordt als een euro verdiend met werk (meestal box 1), maar dat is niet zo. In deze blog leg ik uit hoe dat kan en waarom het huidige systeem naar mijn idee ongewenste gevolgen heeft: het werkt vermogensongelijkheid in de hand.

Categorieën
Belasting

Box 1: brutoloon, heffingskortingen & marginale druk (2021)

Het Nederlandse belastingstelsel kent verschillende boxen. Box 1 betreft de inkomsten uit werk en woning, box 2 belasting op aanmerkelijk belang en box 3 de belasting op vermogen. Vrijwel alle Nederlanders hebben jaarlijks te maken met box 1 en voor degenen met het nodige vermogen in de vorm van beleggingen of spaargeld is ook box 3 waarschijnlijk wel enigszins bekend. Box 2 is wat minder bekend omdat met name ondernemers daarmee te maken hebben. In dit artikel ga ik dieper in op de werking van box 1 en zal blijken dat die toch niet altijd helemaal werkt zoals velen denken. Vanaf een brutoloon van €36.000 ben je namelijk vaak al bijna de helft kwijt aan belasting voor elke euro die je extra verdient. Tussen €68.507 en €105.736 is het zelfs meer dan de helft (55,5%). Hoe dat kan, leg ik hieronder uit.